Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego OW NFZ

Wykaz podmiotów leczniczych, w których może wystąpić zagrożenie braku dostępu do świadczeń

 

Wykaz podmiotów leczniczych, w których może nastąpić ograniczenie lub brak dostępu do świadczeń od dnia 6 lutego 2019 r.