Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego OW NFZ

Wykaz podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374) Dyrektor Lubuskiego OW NFZ publikuje Wykaz podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Pliki do pobrania

Na podstawie zarządzenia nr 42/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 05.03.2021 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza obowiązujący od dnia 9 marca 2021 r. Wykaz podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 według stanu na dzień 8 marca 2021 r.

Pliki do pobrania

Na podstawie zarządzenia Nr 217/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem r.COVID-19 (z późn. zm.) Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia sporządza i prowadzi zgodnie ze swoją właściwością miejscową wykaz podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

 

 

Pliki do pobrania

Podmiot publikujący: Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ
Autor informacji: Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Publikujący informację: Agnieszka Jarząbek
Publikacja informacji: 09.09.2022 14:41
Aktualizacja informacji: 03.07.2023 15:42
Sprawdź historię zmian