Biuletyn Informacji Publicznej Warmińsko-Mazurskiego OW NFZ

Podstawy Prawne

• ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.z 2017r. poz.1938 z późn. zm)
• ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016. poz.1764 z późn. zm.)

źródło - Wydział Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Warmińsko-Mazurski OW NFZ
Autor informacji: Krystyna Rogalska
Publikujący informację: Aleksandra Kuczko
Publikacja informacji: 20.11.2017 14:48
Aktualizacja informacji: 20.11.2017 14:50
Sprawdź historię zmian