Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Dostępność

Kontakt do koordynatora dostępności w NFZ
Aleksandra Maciejewska-Kacprzak
e-mail: aleksandra.maciejewska-kacprzak@nfz-szczecin.pl
telefon: 91 425 10 15

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
  • sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewniania przez NFZ dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  • monitorowanie działalności NFZ w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Podstawa prawna

Zgodnie z art.11 pkt.1 Ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami DZ.U. 2019 poz 1696 Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie przedstawia raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego placówek Oddziału. 

  • Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2024 >>> pobierz pdf
  • Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2024 >>> pobierz word