Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Dostępność

Jeśli jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami lub przedstawicielem ustawowym takiej osoby i widzisz bariery architektoniczne lub informacyjno-komunikacyjne w Zachodniopomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ, możesz złożyć wniosek o zapewnienie dostępności.

Pobierz Wniosek o zapewnienie dostępności

Złóż wniosek:

  • e-mailem na adres:
  • listownie na adres: ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

Powinniśmy zrealizować wniosek do 14 dni od jego złożenia. Poinformujemy Cię, jeżeli:

  • nie będzie to możliwe – podamy przyczyny i wskażemy nowy termin
  • nie będziemy mogli zapewnić dostępności zgodnie z wnioskiem – zaproponujemy alternatywne rozwiązanie.

Gdy nie zapewnimy wnioskowanej dostępności na obowiązujących warunkach, masz prawo złożyć skargę do Prezesa Zarządu PFRON – w terminie 30 dni od upływu terminów na zapewnienie dostępności.

Postawa prawna
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2022 poz. 2240).

Kontakt do koordynatora dostępności w NFZ
Anna Marchlewska
e-mail:
telefon: 91 425 11 48

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
  • sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewniania przez NFZ dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  • monitorowanie działalności NFZ w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Podstawa prawna

Zgodnie z art.11 pkt.1 Ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami DZ.U. 2019 poz 1696 Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie przedstawia raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego placówek Oddziału. 

  • Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2024 >>> pobierz pdf
  • Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2024 >>> pobierz word