Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Informacja Dyrektora Oddziału o wyborze wnioskodawców i dofinasowaniu programów zdrowotnych
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w roku 2021 >>> otwórz pdf 

Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor ZOW NFZ
Publikujący informację: Marta Siłakowska
Publikacja informacji: 06.11.2020 16:03
Aktualizacja informacji: 10.06.2021 15:03
Sprawdź historię zmian