Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Uprzejmie informujemy, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w trybach określonych ustawą z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dostępne są na:
PLATFORMA ZAKUPOWA eZAMAWIAJĄCY
Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia Publiczne

Informacja z otwarcia ofert w zakresie wykonania centralnej klimatyzacji w siedzibie ZOW NFZ.

15-09-2020
  1. Informacja z otwarcia ofert (PDF).
  2. Zał. nr 6 - oświadczenie dot. grupy kapitałowej (word).

 

Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW
Autor informacji: Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Publikujący informację: Renata Cegielska
Publikacja informacji: 15.09.2020 12:41
Aktualizacja informacji: 09.10.2020 14:51
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności