Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Uprzejmie informujemy, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w trybach określonych ustawą z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dostępne są na:
PLATFORMA ZAKUPOWA eZAMAWIAJĄCY
Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia Publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2022 – aktualizacja nr 2

29-07-2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2022 – aktualizacja nr 2

Podmiot publikujący: Zachodniopomorski Oddział NFZ
Autor informacji: Wydział Administracyjno-Gospodarczy ZOW NFZ
Publikujący informację: Malgorzata Koszur
Publikacja informacji: 29.07.2022 12:47
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności