Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Uprzejmie informujemy, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w trybach określonych ustawą z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dostępne są na:
PLATFORMA ZAKUPOWA eZAMAWIAJĄCY
Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia Publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022

27-08-2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022

Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Publikujący informację: Malgorzata Koszur
Publikacja informacji: 27.08.2021 16:09
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności