Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Uprzejmie informujemy, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w trybach określonych ustawą z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dostępne są na:
PLATFORMA ZAKUPOWA eZAMAWIAJĄCY
Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia Publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 – aktualizacja nr 3

01-12-2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 – aktualizacja nr 3

Podmiot publikujący: Zachodniopomorski Oddział NFZ
Autor informacji: Wydział Administracyjno-Gospodarczy ZOW NFZ
Publikujący informację: Marta Siłakowska
Publikacja informacji: 01.12.2022 14:46
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności