Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Uprzejmie informujemy, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w trybach określonych ustawą z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dostępne są na:
PLATFORMA ZAKUPOWA eZAMAWIAJĄCY
Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia Publiczne

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dostawy energii elektrycznej do budynku siedziby ZOW NFZ

15-12-2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dostawy energii elektrycznej do budynku stanowiącego siedzibę ZOW NFZ

Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Publikujący informację: Marta Siłakowska
Publikacja informacji: 15.12.2022 14:50
Aktualizacja informacji: 15.12.2022 14:53
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności