Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Uprzejmie informujemy, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w trybach określonych ustawą z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dostępne są na:
PLATFORMA ZAKUPOWA eZAMAWIAJĄCY
Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia Publiczne

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dostawy energii elektrycznej do budynku ZOW NFZ

10-12-2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dostawy  energii elektrycznej do budynku ZOW NFZ 

Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Administracyjno-Gopsodarczy
Publikujący informację: Małgorzata Koszur
Publikacja informacji: 10.12.2021 15:07
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności