Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Uprzejmie informujemy, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w trybach określonych ustawą z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dostępne są na:
PLATFORMA ZAKUPOWA eZAMAWIAJĄCY
Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia Publiczne

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dostawy obudowy serwerowej typu Blade wraz z serwerami

25-05-2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dostawy  obudowy serwerowej typu Blade wraz z serwerami

Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Publikujący informację: Marta Siłakowska
Publikacja informacji: 25.05.2021 14:00
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności