Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Uprzejmie informujemy, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w trybach określonych ustawą z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dostępne są na:
PLATFORMA ZAKUPOWA eZAMAWIAJĄCY
Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia Publiczne

Przetarg nieograniczony – dostawa na rzecz Zachodniopomorskiego OW NFZ komputerów stacjonarnych i przenośnych

14-07-2020

Przetarg nieograniczony – dostawa na rzecz Zachodniopomorskiego OW NFZ komputerów stacjonarnych i przenośnych.

Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Publikujący informację: Anna Makuchowska-Plaugo
Publikacja informacji: 14.07.2020 14:34
Aktualizacja informacji: 14.07.2020 14:51
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności