Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Uprzejmie informujemy, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w trybach określonych ustawą z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dostępne są na:
PLATFORMA ZAKUPOWA eZAMAWIAJĄCY
Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia Publiczne

Podmiot publikujący: Zachodniopomorski NFZ
Autor informacji: Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Publikujący informację: Renata Cegielska
Publikacja informacji: 24.08.2020 14:00
Aktualizacja informacji: 09.10.2020 14:51
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności