Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Uprzejmie informujemy, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w trybach określonych ustawą z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dostępne są na:
PLATFORMA ZAKUPOWA eZAMAWIAJĄCY
Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia Publiczne

Rozbudowa sieci LAN - informacja z otwarcia ofert

10-11-2020

Rozbudowa sieci LAN - informacja z otwarcia ofert (pdf).

Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Publikujący informację: Marta Siłakowska
Publikacja informacji: 10.11.2020 10:12
Aktualizacja informacji: 10.11.2020 10:17
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności