Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Uprzejmie informujemy, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w trybach określonych ustawą z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dostępne są na:
PLATFORMA ZAKUPOWA eZAMAWIAJĄCY
Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia Publiczne

Świadczenie na rzecz ZOW NFZ usług ochrony fizycznej osób i mienia wraz z przyjazdem SUFO

03-03-2023

Świadczenie na rzecz ZOW NFZ usług ochrony fizycznej osób i mienia wraz z przyjazdem Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej (SUFO)

Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Publikujący informację: Małgorzata Koszur
Publikacja informacji: 03.03.2023 15:27
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności