Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Uprzejmie informujemy, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w trybach określonych ustawą z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dostępne są na:
PLATFORMA ZAKUPOWA eZAMAWIAJĄCY
Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia Publiczne

Wyjaśnienia treści siwz – wykonanie klimatyzacji centralnej w siedzibie Zachodniopomorskiego OW NFZ

27-10-2020

Wyjaśnienia treści siwz – wykonanie klimatyzacji centralnej w siedzibie Zachodniopomorskiego OW NFZ.

Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Publikujący informację: Anna Makuchowska-Plaugo
Publikacja informacji: 27.10.2020 14:54
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności