Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Uprzejmie informujemy, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w trybach określonych ustawą z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dostępne są na:
PLATFORMA ZAKUPOWA eZAMAWIAJĄCY
Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia Publiczne

Wyjaśnienie do treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na PaperCut M

25-09-2020

Wyjaśnienie do treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na PaperCut M

Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Informatyki
Publikujący informację: Anna Makuchowska-Plaugo
Publikacja informacji: 25.09.2020 15:57
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności