Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Uprzejmie informujemy, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w trybach określonych ustawą z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dostępne są na:
PLATFORMA ZAKUPOWA eZAMAWIAJĄCY
Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia Publiczne

Wyjaśnienie treści zapisów zawartych w Zaproszeniu do złożenia oferty na odnowienie licencji i aktualizację VMwareVSphe

27-11-2020

Wyjaśnienie treści Zaproszenia do złożenia oferty.pdf

Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Informatyki
Publikujący informację: Marta Siłakowska
Publikacja informacji: 27.11.2020 10:56
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności