Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Uprzejmie informujemy, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w trybach określonych ustawą z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dostępne są na:
PLATFORMA ZAKUPOWA eZAMAWIAJĄCY
Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia Publiczne

Zakup serwera do zarządzania zasobami IT - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

25-11-2020

Zakup serwera do zarządzania zasobami IT -  informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Informatyki
Publikujący informację: Marta Siłakowska
Publikacja informacji: 25.11.2020 14:13
Aktualizacja informacji: 25.11.2020 14:20
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności