Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Uprzejmie informujemy, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w trybach określonych ustawą z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dostępne są na:
PLATFORMA ZAKUPOWA eZAMAWIAJĄCY
Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia Publiczne

Zamówienie publiczne w zakresie rozbudowy obudowy serwerowej HPE o 4 serwery kasetowe

01-09-2023

Zamówienie publiczne w zakresie rozbudowy obudowy serwerowej HPE o 4 serwery kasetowe

Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Publikujący informację: Marta Siłakowska
Publikacja informacji: 01.09.2023 14:04
Aktualizacja informacji: 01.09.2023 15:53
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności