Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Uprzejmie informujemy, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w trybach określonych ustawą z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dostępne są na:
PLATFORMA ZAKUPOWA eZAMAWIAJĄCY
Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia Publiczne

Zamówienie publiczne w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia ZOW NFZ

27-02-2024

Zamówienie publiczne w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia ZOW NFZ.

Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Publikujący informację: Marta Siłakowska
Publikacja informacji: 27.02.2024 11:32
Aktualizacja informacji: 04.03.2024 10:21
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności