Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Uprzejmie informujemy, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w trybach określonych ustawą z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dostępne są na:
PLATFORMA ZAKUPOWA eZAMAWIAJĄCY
Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia Publiczne

Zamówienie publiczne w zakresie świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz ZOW NFZ

26-05-2023

  Zamówienie publiczne w zakresie świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz ZOW NFZ

Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Publikujący informację: Malgorzata Koszur
Publikacja informacji: 26.05.2023 15:56
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności