Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Uprzejmie informujemy, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w trybach określonych ustawą z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dostępne są na:
PLATFORMA ZAKUPOWA eZAMAWIAJĄCY
Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia Publiczne

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na odnowienie licencji i przedłużenie usługi wsparcia technicznego systemu SIEM

27-08-2020

Załączniki:

1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej. PDF
2. Opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do Zaproszenia). PDF
3. Formularz oferty (zał. nr 2 do Zaproszenia). WORD

Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Informatyki
Publikujący informację: Anna Makuchowska-Plaugo
Publikacja informacji: 27.08.2020 14:01
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności