Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Uprzejmie informujemy, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w trybach określonych ustawą z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dostępne są na:
PLATFORMA ZAKUPOWA eZAMAWIAJĄCY
Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia Publiczne

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane w zakresie wykonania: Sieci elektrycznej; Sieci strukturalnej

10-08-2021

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane w zakresie wykonania:
Część 1:  Sieci elektrycznej,
Część 2:  Sieci strukturalnej
w nowo powstającym Punkcie Obsługi Klienta Zachodniopomorskiego OW NFZ

Załączniki:

  1. Zaproszenie i  wzór umowy
  2. Opis przedmiotu zamówienia
  3. Formularz oferty
Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Informatyki
Publikujący informację: Marta Siłakowska
Publikacja informacji: 10.08.2021 14:45
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności