Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Uprzejmie informujemy, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w trybach określonych ustawą z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dostępne są na:
PLATFORMA ZAKUPOWA eZAMAWIAJĄCY
Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia Publiczne

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w zakresie oceny oraz aprobaty skierowań na leczenie uzdrowiskowe-aktualizacja

09-12-2020

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w zakresie świadczenia usług, na rzecz Zachodniopomorskiego OW NFZ, polegających na dokonywaniu oceny oraz aprobaty skierowań na leczenie uzdrowiskowe wystawionych przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej.

Załączniki:

1. Zaproszenie (PDF) - aktualizacja 10.12.2020
2. Formularz oferty do cz. I zamówienia (WORD)
3. Formularz oferty do cz. II zamówienia (WORD)

Pliki do pobrania

Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego
Publikujący informację: Marta Siłakowska
Publikacja informacji: 09.12.2020 13:36
Aktualizacja informacji: 01.02.2021 12:52
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności