Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Uprzejmie informujemy, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w trybach określonych ustawą z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dostępne są na:
PLATFORMA ZAKUPOWA eZAMAWIAJĄCY
Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia Publiczne

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w zakresie odnowienia licencji ze wsparciem serwisowym i aktualizacji oprogr. Veeam

01-07-2021

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w zakresie odnowienia licencji ze wsparciem serwisowym i aktualizacji pakietu oprogramowania Veeam, użytkowanego w Zachodniopomorskim OW NFZ

1. Zaproszenie i  wzór umowy
2. Formularz oferty

Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Informatyki
Publikujący informację: Marta Siłakowska
Publikacja informacji: 01.07.2021 12:54
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności