Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Zamówienia Publiczne

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w zakresie świadczenia kompleksowych pogwarancyjnych usług serwisowych.

20-08-2020

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w zakresie świadczenia kompleksowych pogwarancyjnych usług serwisowych 29. sztuk urządzeń wielofunkcyjnych eksploatowanych w Zachodniopomorskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Załączniki:

  1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej. PDF
  2. Opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do Zaproszenia). PDF
  3. Formularz oferty (zał. nr 2 do Zaproszenia). WORD
  4. Wzór odczytu stanu zerowego (zał. nr 3 do Zaproszenia). PDF
  5. Wzór miesięcznego raportu wydrukowanych stron (zał. nr 4 do Zaproszenia). PDF
  6. Wzór protokołu serwisowego (zał. nr 5 do Zaproszenia). PDF
Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Publikujący informację: Renata Cegielska
Publikacja informacji: 20.08.2020 15:45
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności