Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Uprzejmie informujemy, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w trybach określonych ustawą z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dostępne są na:
PLATFORMA ZAKUPOWA eZAMAWIAJĄCY
Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia Publiczne

Zaproszenie do złożenia oferty na odnowienia licencji maintenance na wsparcie oraz aktualizację oprogramowania backupowego Veeam

13-07-2020

Załączniki:

1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej. PDF
2. Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do Zaproszenia). PDF
3. Formularz oferty (załącznik nr 2 do Zaproszenia). WORD

Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Informatyki
Publikujący informację: Anna Makuchowska-Plaugo
Publikacja informacji: 13.07.2020 14:45
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności