Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BKS.261.8.2020

27.11.2020
Dostęp do kodowanego internetowego serwisu monitoringowego mediów na potrzeby Centrali i OW NFZ

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.36.2020

26.11.2020
Dostawa licencji systemu  SIEM Micro Focus ArcSight bądź rozwiązanie równoważne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.45.2020

26.11.2020
Zakup licencji na system informacji prawnej dla NFZ wraz z aktualizacjami

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.37.2020

26.11.2020
Produkcja spotu telewizyjnego na temat przestrzegania zasad reżimu sanitarnego w ramach kampanii społecznej #MaskujSię

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.42.2020

26.11.2020
Przeprowadzenie badań jakościowych – Fokusy (Zogniskowane Wywiady Grupowe (FGI)), których celem jest ocena pilotażu POZ PLUS

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.40.2020

20.11.2020
Uaktualnienie ilości licencji TRUE UP do Umowy Enterprise nr E0445252 o identyfikatorze rejestracji nr 4720131 i Umowy Microsoft Business and Services Agreement nr U0944184