Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.24.2019

12.08.2019
Usługa utrzymania w należytym stanie sanitarno-porządkowym powierzchni poziomych i pionowych w pomieszczeniach zajmowanych przez Centralę NFZ w budynkach przy ul. Grójeckiej 186 i ul. Pruszkowskiej 17 w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.21.2019

09.08.2019
Modernizacja i rozbudowa systemu BMS

Ogłoszenie o dialogu technicznym

06.08.2019
Budowa aplikacji do centralnego zarządzania słownikami jako elementu Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.25.2019

05.08.2019
Zaplanowanie i realizacja kampanii internetowej o charakterze społecznym na temat szkodliwości nadmiernego spożywania cukru dla zdrowia Polaków

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.20.2019

02.08.2019
Rozbudowa macierzy IBM V7000

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.23.2019

24.07.2019
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach obsługi Telefonicznej Informacji Pacjenta