Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Drukuj

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.17.2017

20.06.2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.16.2017

14.06.2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.13.2017

18.05.2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.15.2017

08.05.2017
Informacja o unieważnieniu postępowania.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.12.2017

27.04.2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.6.2017

14.04.2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
1  2  3  4  5  6  7  8  9    94