Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.11.23.2015

05.08.2015
Usługi serwisowe dla rozwiązań firmy Cisco w Centrali i oddziałach wojewódzkich NFZ

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.11.26.2015

29.07.2015
Warszawa: Zakup usługi wraz z doradztwem i narzędziem służącym do wartościowania stanowisk pracy

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.11.24.2015

27.07.2015
Druk i dystrybucja 2 podręczników nt. dyrektywy transgranicznej i leczenia planowanego za granicą przeznaczonych dla pracowników NFZ, zakładów opieki zdrowotnej oraz pacjentów...

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.11.14.2015

22.07.2015
Modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury serwerów aplikacyjnych wraz z osprzętem w środowisku produkcyjnym i zapasowym Centrali NFZ

Informacja o wyborze oferty - BAG.261.11.21.2015

21.07.2015
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Postępowanie na "Dostawę artykułów biurowych"

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.11.9.2015

14.07.2015
Usługa serwisu bieżącego i dostosowawczego dla Systemu Obsługi Formularzy Unijnych (SOFU).