Biuletyn Informacji Publicznej

Drukuj

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-43/13

18.09.2013
Świadczenie usług doradczych w ramach programu wdrożenia silnych mechanizmów identyfikacji i uwierzytelniania na potrzeby systemu RUM II dla Centrali NFZ.

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-39/13

11.09.2013
Usługa badania sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2013 r., na które składają się jednostkowe roczne sprawozdania finansowe oddziałów wojewódzkich i Centrali NFZ oraz roczne łączne sprawozdanie finansowe NFZ, zgodnie z przepisami...

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-42/13

09.09.2013
Wykonanie i dostawa kart plastikowych z nadrukiem Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611- 37/13

23.08.2013
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu graficznego, druk i dystrybucja materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla personelu szpitala, który w codziennej pracy zajmuje się kodowaniem świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja...

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611- 36/13

22.08.2013
Usługi serwisowe dla środowiska serwerów HP wraz z osprzętem w Centrali NFZ i Oddziałach wojewódzkich NFZ.

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611- 33/13

29.07.2013
Druk i dystrybucja podręcznika z zakresu praw pacjenta
1  2  3  4  5  6  7  8  9    66