• A
  • A+
  • A++

Biuletyn Informacji Publicznej

Drukuj

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-2/13

14.02.2013
Świadczenie wsparcia technicznego w ramach projektu Wdrożenia Systemu Dodatkowej Weryfikacji Świadczeń Zdrowotnych.

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-53/12

06.02.2013
Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w związku z organizacją szkolenia w Krakowie, w ramach projektu systemowego "Akademia NFZ", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-46/12

03.01.2013
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę artykułów spożywczych.

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-48/12

21.12.2012
Usługa wsparcia technicznego dla systemu HP ArcSight.

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-55/12

20.12.2012
Usługi pocztowe na rok 2013 polegające na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze poniżej i powyżej 50 g oraz ich ewentualnych zwrotów w...

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-43/12

18.12.2012
Usługi serwisowe głównych serwerów bazodanowych opartych o platformę POWER wraz z osprzętem oraz serwerów aplikacyjnych Centrali i oddziałów wojewódzkich NFZ.
1  2  3  4  5  6  7  8  9    60