Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

25.05.2015
Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący zasad sprawozdawania świadczeń rozliczanych skalą degresywną w chemioterapii, w aspekcie świadczeń związanych z pobytami łączonymi np. brachyterapią.

Efektywne działanie przez mapowanie

21.05.2015
„Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez wsparcie procesu tworzenia regionalnych map potrzeb zdrowotnych jako narzędzia usprawniającego procesy zarządcze w systemie ochrony zdrowia – szkolenia z zakresu szacowania potrzeb zdrowotnych”...

Komunikat Departamentu Informatyki

13.05.2015
Uruchomienie środowisk testowych AP-DiLO i AP-KOLCE

Słowniki

07.05.2015
Słowniki produktów handlowych.

Komunikat dla świadczeniodawców

06.05.2015
Komunikat dotyczący rozliczania leków w ramach umów w rodzaju Leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe) oraz chemioterapia.

Komunikat dla świadczeniodawców

06.05.2015
Komunikat dla świadczeniodawców ws. wpisów pacjentów na listy oczekujących.