Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

04.10.2019
Słowniki obowiązujące przy prowadzeniu harmonogramów przyjęć/list oczekujących

Komunikat DGL

04.10.2019
Komunikat dotyczący wielkości kwoty refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych od stycznia do lipca 2019 r.

Komunikat DGL

03.10.2019
Komunikat Departamentu Gospodarki Lekami dotyczący progu kosztowego uprawniającego do zastosowania współczynnika korygującego dla świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia w miesiącu październiku 2019 r.

Komunikat DEF

03.10.2019
Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację.

Komunikat dla świadczeniodawców

30.09.2019
Opublikowano nową wersję słownika ICD-9 w wersji 5.44.

Przerwa serwisowa

27.09.2019
Informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi, w niedzielę 29 września 2019 r. w godzinach od 18.00 do 21:00 mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do systemów informatycznych Centrali NFZ