Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

06.08.2018
Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów lekowych oraz chemioterapii

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie chemioterapii, programach terapeutycznych

03.11.2014
Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie chemioterapii, programach terapeutycznych i programach lekowych

Komunikat dla świadczeniodawców

11.06.2012
Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów zdrowotnych (lekowych), terapeutycznych programów zdrowotnych oraz chemioterapii