Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

19.04.2024
Komunikat dotyczący prawidłowego sprawozdawania danych komunikatem LEK w zakresie refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Komunikat DGL

26.03.2024
Komunikat w sprawie prawidłowego sposobu obliczania odpłatności pacjenta posiadającego uprawnienie dodatkowe dla leków z wykazu G1 lub G2 obwieszczenia Ministra Zdrowia.

Komunikat DGL

04.12.2023
Wprowadzona została nowa wersja Wzoru komunikatów elektronicznych wymiany danych pomiędzy aptekami a Narodowym Funduszem Zdrowia (wersja 3.1).

Komunikat DGL

25.09.2023
Zmiany w komunikacie elektronicznym LEK

Komunikat DGL

29.08.2023
Komunikat LEK

Komunikat DGL

15.03.2022
Wprowadzona została zmiana do Wzoru komunikatów elektronicznych wymiany danych pomiędzy aptekami a Narodowym Funduszem Zdrowia (wersja 2.9).