Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat w sprawie kontraktowania w 2017 r. świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne

06.04.2017
W związku z opublikowaniem zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 23/2017/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne oraz ogłoszeniem postępowań konkursowych w tym rodzaju świadczeń...

Komunikat DEF

04.04.2017
Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń - luty 2017 r.

Komunikat DGL

23.03.2017
Centrala NFZ publikuje informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych wraz z podaniem kodu identyfikacyjnego...

Komunikat dla świadczeniodawców

20.03.2017
w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Komunikat DEF

15.03.2017
Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację za styczeń 2017 r.

Słowniki

08.03.2017
Słownik produktów handlowych w.258