Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DSOZ

26.06.2015
Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący sprawozdawania świadczeń zrealizowanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (karta DiLO)

Komunikat DGL

24.06.2015
Centrala NFZ publikuje informacje o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych, narastająco (styczeń - grudzień 2014 r.)

Szkolenia Efektywne Działanie Przez Mapowanie

18.06.2015
Zapraszamy do zgłoszeń na szkolenia dotyczące szacowania i mapowania potrzeb zdrowotnych organizowane przez Ministerstwo Zdrowia.

Komunikat dla świadczeniodawców

10.06.2015
„Na podstawie art. 31 1c ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.)oraz zgodnie z planem taryfikacji zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia...

Przerwa serwisowa

10.06.2015
Z uwagi na prace konserwacyjne w weekend w Centrali NFZ nastąpi przerwa w dostępie do systemów informatycznych...

Komunikaty dla świadczeniodawców POZ

01.06.2015
Komunikat w sprawie zmian w zasadach sprawozdawczości z wykonania badań diagnostycznych w podstawowej opiece zdrowotnej.