Aktualności

Aktualności Centrali

Dłuższy okres rozliczeniowy. Wnioski można składać do 30 czerwca

10-06-2021

Do końca grudnia 2021 roku placówki medyczne mogą rozliczyć umowy za 2020 rok. Zgodnie z przepisami do 30 czerwca br. oddziały wojewódzkie NFZ przyjmują wnioski o przedłużenie okresu rozliczeniowego.

Wnioski mogą składać placówki medyczne, które w okresie obowiązywania obostrzeń związanych z COVID-19, nie mogły w pełni zrealizować świadczeń objętych umową. Po złożeniu i akceptacji wniosku okres rozliczeniowy zostanie przedłużony do 31 grudnia 2021 roku.

PRZECZYTAJ: Placówki medyczne zyskają więcej czasu na rozliczenie umów z 2020 roku

Korzystna zmiana przepisów

Przedłużenie okresu rozliczeniowego jest możliwe na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z 4 września 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1548 z późn. zm.).

Zgodnie z § 2 ust. 2 i 3 tego rozporządzenia:

„2. W przypadku gdy okres rozliczeniowy został przedłużony na podstawie ust. 1, na wniosek świadczeniodawcy okres ten może zostać przedłużony po raz kolejny, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 roku, w sposób określony przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, świadczeniodawca składa w terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku”.

Zasady przedłużenia okresu rozliczeniowego

 1. Przedłużenie okresu rozliczeniowego następuje na wniosek świadczeniodawcy do Dyrektora właściwego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
 2. Wniosek należy złożyć do 30 czerwca 2021 roku, elektroniczne przez Portal Świadczeniodawcy/SZOI.
 3. Przedłużenie okresu rozliczeniowego dotyczy umów zawartych na 2020 rok, dla których okres rozliczeniowy został poprzednio przedłużony do 30 czerwca 2021 roku.
 4. Przedłużenie okresu rozliczeniowego dotyczy całej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (wszystkich zakresów świadczeń).
 5. Przedłużenie okresu rozliczeniowego następuje do 31.12.2021 roku.

Przeliczenie ryczałtu w umowach PSZ

We wszystkich umowach 03/8 - Leczenie szpitalne - świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), okres rozliczeniowy jest przedłużany do 31.12.2021 roku. W rezultacie NFZ musi przeliczyć ryczałt z uwzględnieniem drugiego półrocza 2021 roku. Dlatego prosimy o sprawne złożenie wniosków o przedłużenie okresu rozliczeniowego, co przyspieszy uruchomienie procesu przeliczenia ryczałtu PSZ.

Rodzaje świadczeń, w których możliwe jest przedłużenie okresu rozliczeniowego:

 • Ambulatoryjna opieka specjalistyczna
 • Leczenie szpitalne
 • Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
 • Rehabilitacja lecznicza
 • Leczenie stomatologiczne
 • Lecznictwo uzdrowiskowe
 • Profilaktyczne programy zdrowotne
 • Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie
 • Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • Opieka paliatywna i hospicyjna.
Wszystkie aktualności