Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

05-07-2019

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 784) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń – maj 2019 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

Koszty całkowitego budżetu na refundację w tyś.

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2019 rok

Wykonanie za
(05/2019)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację                   

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

13 236 111,00

1 119 679,91

5 332 949,73

40,29%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

3 791 620,00

314 693,66

1 400 000,21

36,92%

2

leki stosowane w chemioterapii

740 505,00

57 758,15

269 474,62

36,39%

3

Refundacja, w tym:

8 703 986,00

747 228,10

3 663 474,90

42,09%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 669 158,00

744 914,88

3 652 244,12

42,13%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

20 631,00

1 281,20

5 012,13

24,29%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

14 197,00

1 032,02

6 218,65

43,80%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-

 

 
źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy
Wszystkie aktualności