Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat Departamentu Informatyki

09-11-2018

Komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz Świadczeniodawców realizujących zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

NFZ informuje, że udostępnione zostały środowiska testowe w ramach, których możliwe jest testowanie usług sieciowych umożliwiających:

  • wystawianie przez osobę uprawnioną zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, przekazanie do NFZ w celu weryfikacji bez konieczności wizyty Świadczeniobiorcy w OW NFZ
  • potwierdzenie przez Świadczeniodawcę realizującego zaopatrzenie w wyroby medyczne uprawnienia Świadczeniobiorcy do świadczenia na dzień odbioru wyrobu przez Świadczeniobiorcę

Warunki uzyskania dostępu do środowiska testowego jest poprawne zalogowanie się usługą autoryzacyjną do konta operatora Świadczeniodawcy.

Proponujemy utworzenie dedykowanego konta operatora na potrzeby wykonywania testów integracji oprogramowania Świadczeniodawcy/Realizatora z system Funduszu.

Zakładanie konta operatora Świadczeniodawcy odbywa się według standardowych zasad opisanych w instrukcji Portalu Świadczeniodawcy /Portalu SZOI.

Usługi testowe dostępne są pod adresami:

Specyfikacja usług do obsługi zleceń zaopatrzenia w wyroby medyczne opisana została w załączonym dokumencie:

Specyfikacja usług do obsługi zleceń zaopatrzenia w wyroby medyczne  v1.0.pdf

O uruchomieniu produkcyjnym w/w usług NFZ poinformuje w odrębnym komunikacie.

Wszelkie uwagi i pytania dot. interfejsów można kierować odpowiednio na adresy:

źródło - Departament Informatyki

Wszystkie aktualności