Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL - Słownik GRS

23-08-2019

W związku z publikacją Zarządzenia Nr 100/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, udostępniona została nowa publikacja słownika grup substancji czynnych GRS wersja 13.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności