Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL - Słownik GRS

04-10-2019

W związku z publikacją Komunikatu Departamentu Gospodarki Lekami dotyczącego progu kosztowego uprawniającego do zastosowania współczynnika korygującego dla świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia w miesiącu październiku 2019 r. oraz Zarządzenia Nr 134/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 października 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, udostępniona została nowa publikacja słownika grup substancji czynnych GRS wersja 15.

Źródło: Departament Gospodarki Lekami

Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności