Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL - Słownik PRH

23-08-2019

W związku z publikacją Zarządzenia Nr 100/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe oraz obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2019 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 50), udostępniona została nowa publikacja słownika produktów handlowych wersja 284.

źródło: Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności