Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

05-01-2016

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od stycznia 2016 r. zmianie uległy opisy komunikatów kolejek oczekujących prowadzonych w udostępnionej aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE) w wersji KOL 2.2 i KOL 2.3, wykorzystywanych do importu informacji o osobach oczekujących. W zaktualizowanych opisach została dodana możliwość importowania danych w odniesieniu do nowych list oczekujących na świadczenie o kodzie 50017, tj. przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej u chorych wysokiego ryzyka. Zmianie uległ opis atrybutu „kod-proc” poprzez dodanie ww. kodu procedury.

źródło - Departament Spraw Świadczeniobiorców

Wszystkie aktualności