Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

05-08-2019

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie z Ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej z dnia 6 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2429) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych  zmianie ulegają dokumenty opisujące interfejs systemu KOLCE.

 

Zmiany zostaną udostępnione w 2 etapach:

W pierwszym etapie od 1 września 2019 r. wdrożone zostaną nowe funkcjonalności w aplikacji ap-kolce.

W związku z powyższym zaktualizowane zostały dokumenty:

  • format komunikatu KOL (KWX) w wersji 4.0
  • interfejs usługowy KOLCE w wersji 4.0
  • pliki XSD

W kolejnym etapie od 1 października 2019 r. wdrożona zostanie obsługa słownika okolic ciała.

Jednocześnie informujemy, że komunikaty w wersji 3.1 zostaną utrzymane do końca września 2019 r.  

Źródło: Departament Informatyki

Wszystkie aktualności