Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

24-01-2020

Komunikat w sprawie wykazu kodów modyfikatorów taryfy, w związku z dodaniem elementu "nfz:modyfikator" w komunikacie xml SWIAD w wersji 9.9.1. 

W ślad za komunikatem dla świadczeniodawców z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie wykazu kodów modyfikatorów taryfy (wykaz wg stanu na 13 listopada 2019 r.), opublikowany został w poniższym pliku zaktualizowany na dzień 21 stycznia 2020 r. zbiorczy wykaz kodów modyfikatorów taryfy, w związku z dodaniem elementu "nfz:modyfikator" w komunikacie xml SWIAD w wersji 9.9.1. Element "nfz:modyfikator" wymagany jest dla hospitalizacji zakończonych po dniu 31 grudnia 2019 r.

Wszystkie aktualności