Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

21-02-2020

Przypominamy, że zarządzeniem nr 98/2019/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2019 r. dla produktów/leków/substancji leczniczych określonych przez płatnika, innych niż stosowane w chemioterapii i programach lekowych został wprowadzony obowiązek przekazywania danych o fakturze zakupowej, w komunikacie SWIAD (w elemencie nfz:faktura-zakup i  nfz:dane-poz-inne) i w komunikacie FZX (w elemencie poz-inna).

SWIAD:

7

nfz:faktura-zakup

 

0-n

 

Informacje na temat faktury zakupowej i pozycji, w ramach której został zakupiony lek/produkt

nip-sprzedajacego

1

do 13 znaków

NIP sprzedającego

nr-faktury

1

do 25 znaków

Numer faktury

data-faktury

0-1

data

Data wystawienia faktury

nr-poz

1

liczba (4, 0)

Numer pozycji na fakturze

8

nfz:dane-poz-inne

 

0-1

1z

 

 

ilosc

1

liczba(14,5)

Ilość produktów /podanej substancji / leku

wartosc

1

liczba(14,6)

Wartość produktu

FZX:

3

poz-faktury

 

1-n

 

Pozycja faktury.

 

nr-poz

1

Liczba (4)

Numer pozycji na fakturze

Unikalny numer pozycji w ramach faktury

 

 

 

 

 

ilosc

1

Liczba (14, 5)

Ilość fakturowanego towaru zgodnie z jednostką występującą na fakturze

 

cena-jednostkowa

1

Liczba (8,2)

Cena jednostkowa brutto towaru

 

wartosc

1

Liczba (15, 2)

Wartość pozycji faktury

Wartość wyznaczana poprzez przemnożenie ilości fakturowanego leku w opakowaniach (ilość-opak) i ceny brutto opakowania leku (cena-opak)

4

poz-inna

0-1

1z

 

 

 

 

nazwa-towaru

1

 

Nazwa towaru

 

W celu obustronnego dostosowania systemów informatycznych do realizacji zadania przesuwamy termin rozpoczęcia egzekwowania tego obowiązku począwszy od dnia 1 kwietnia 2020 roku.

Powyższe informacje będą w początkowym etapie zbierane dla następujących świadczeń jednostkowych, realizowanych w ramach umowy dot. leczenia szpitalnego:

5.53.01.0000012

PRODUKT LECZNICZY W RAMACH RATUNKOWEGO DOSTĘPU DO TECHNOLOGII LEKOWEJ

5.53.01.0001436

PRODUKT LECZNICZY NIE ZAWARTY W KOSZTACH ŚWIADCZENIA

5.53.01.0001650

WYRÓB MEDYCZNY STOSOWANY W LECZENIU PĘCHERZOWEGO ODDZIELANIA NASKÓRKA

5.53.01.0001435

WYRÓB MEDYCZNY NIE ZAWARTY W KOSZTACH ŚWIADCZENIA

5.53.01.0001509

HIPOTERMIA LECZNICZA

5.53.01.0000013

PODANIE IMMUNOGLOBULINY ANTY-RHD PACJENTCE RHD-UJEMNEJ

5.53.01.0001496

PRZECIWCIAŁA MONOKLONALNE LUB POLIKLONALNE W PRZESZCZEPIENIU NERKI U PACJENTA WYSOKO IMMUNIZOWANEGO

5.53.01.0001529

KOSZT ROGÓWKI NIE ZAWARTY W KOSZTACH ŚWIADCZENIA

 

Przekazanie danych wskazanymi komunikatami zwalnia świadczeniodawcę z:

  • wymogu przekazywania kopii lub skanu dokumentu potwierdzającego poniesiony koszt (np. rachunek, faktura,  inna specyfikacja kosztowa, inny dokument potwierdzający) oraz
  • konieczności wypełniania dotychczasowego elementu  komunikatu SWIAD tj.  nfz:dokument (kod-systemu = SKdokument).

W celu rozliczenia świadczeń nadal konieczne jest przekazanie kodu specjalnego rozliczenia SK.

NFZ przewiduje rozszerzenie powyższego obowiązku sprawozdawczego dla świadczeń z innych rodzajów. Przyszłościowo zostaną wprowadzone weryfikacje zgodności danych przekazywanych w obu komunikatach.

Źródło: Departamnt Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wszystkie aktualności