Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

28-04-2021

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy 19/4 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 (SWIAD)

W nawiązaniu do Komunikatu dla świadczeniodawców sprawie sprawozdawczości z dnia 24.02.2021 r.1)  informujemy, że w komunikacie SWIAD w obszarze WYKBAD w atrybucie teryt elementu nfz:adres-zam-pacj dla poniżej wskazanych produktów dopuszcza się przekazanie kodu TERYT adresu miejsca pobytu/pobrania materiału.

Powyższe odstępstwo dotyczy sytuacji, gdy wskazanie kodu TERYT gminy adresu zamieszkania pacjenta jest utrudnione lub niemożliwe.

19.4919.605.02

99.06.0005

Wstępna kwalifikacja typu pretriage

19.4919.611.02

99.06.0011

Pobranie materiału biologicznego

19.4319.703.02

99.07.0003

Pobyt związany z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 w izolatorium  typ I

19.4319.704.02

99.07.0004

Pobyt związany z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 w izolatorium  typ II

19.4319.705.02

99.07.0006

Pobyt związany z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, skala Barthel >40<80 - izolatorium  typ I

19.4319.706.02

99.07.0005

Pobyt związany z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, skala Barthel =<40 - izolatorium  typ I

 

 


1) Komunikat dla świadczeniodawców sprawie sprawozdawczości z dnia 24 lutego 2021 r. https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-sprawie-sprawozdawczosci,7927.html

Wszystkie aktualności