Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla Świadczeniodawców

17-05-2022

Informujemy, że dzieci z Ukrainy przybyłe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym po dniu 24 lutego 2022 r., które zostały przyjęte do polskich szkół, są wpisywane na listy uczniów objętych przez świadczeniodawcę opieką pielęgniarki szkolnej.

Identyfikatorem powinien być PESEL, a w przypadku gdy dziecko nie posiada jeszcze własnego numeru PESEL, identyfikatorem jest NIP szkoły/placówki oświatowej.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian formatu komunikatu XML DEKL, które zostały wprowadzone w celu umożliwienia sprawozdania NIP szkoły/placówki szkolnej, gdy dziecko nie posiada nr PESEL (w przypadku deklaracji medycyny szkolnej) zostały opublikowane przez Departament Informatyki.

 Link do komunikatu


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.).

Wszystkie aktualności